Stichting Brandwonden Research Instituut

instituut t.b.v. het opstarten van innoverende technieken in de brandwondenzorgGeschiedenis en Doel van de stichting BRI:

 De stichting BRI is opgericht om financiële middelen te verkrijgen ter ondersteuning van het Brandwonden Centrum te Beverwijk. Het brandwondencentrum in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk is een nationaal en internationaal bekend en zeer gewaardeerd centrum voor de behandeling van patiënten met brandwonden.

 Door de bijzondere expertise is het centrum ook een verwijscentrum voor patiënten met ernstig huidverlies door andere oorzaken zoals: trauma, infectie en auto-immuun problemen.

 Het Rode Kruis Ziekenhuis is geen academisch centrum en ontvangt derhalve zeer beperkt aanvullende gelden voor onderzoek. Het brandwondencentrum is voor wetenschappelijk werk grotendeels afhankelijk van giften.

 De doelstelling van het BRI is om juist die projecten te ondersteunen die weliswaar voor de praktijk veelbelovend kunnen zijn, maar door hun aard (nog) niet in aanmerking komen voor de reguliere fondsen. Het betreft hier vaak de ontwikkeling van nieuwe apparatuur en methoden/producten voor de verbetering van wondbehandelingstechnieken.

 Op verzoek kan de organisatie BRI ondersteunen bij het organiseren van cursussen waarin kennis en vaardigheden inzake brandwondenzorg worden bevorderd.

 Daarnaast ondersteunt het BRI financieel de uitgave van proefschriften die gelieerd zijn aan het werk zoals verricht in het Brandwonden Centrum te Beverwijk, te Groningen en te Rotterdam.