Regelmatig zijn voor medisch studenten, huisartsen, medisch specialisten en ook voor defensie, nascholingscursussen gehouden.

Deze activiteiten zijn gestaakt. Nascholing vindt nu meer gestructureerd plaats in het curriculum van de doelgroepen zelf.